O nás

V súčasnosti sa spoločnosť zaoberá poskytovaním služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve a keďže pri tejto činnosti sa dostávame k množstvu dreva, ktoré nie je možné inak spracovať, rozhodli sme sa, že využijeme aj túto surovinu.

Predmetom nášho projektu je prostredníctvom kreatívnej tvorby, vyrobiť nové produkty z odpadového dreva, resp. z dreva ktoré už nie je možné využiť v priemysle. Tieto výrobky bude môcť spoločnosť KODL s.r.o.  vyrobiť za pomoci obstarania potrebného technického vybavenia, správne a adresne smerovaného marketingu v spojení s realizáciou projektu.  Všetky výrobky budú vyrábané ručne, a budú niesť označenie  „Hand made“.  Hračky a ostatné výrobky budú opracovávané s najväčšou starostlivosťou a odbornosťou, tak aby v čo najväčšej miere uspokojili svojich budúcich majiteľov. Cieľom našej novej podnikateľskej aktivity v spojení so špecifickým cieľom tejto výzvy, ktorým je tvorba nových pracovných miest, vytvoríme  tri nové pracovné miesta, z čoho dve z nich budú obsadené osobami nezamestnanými, resp. neaktívnymi.