KODL

 

výroba hračiek a hier

 

výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku

…v našej ponuke nájdete

dekoratívne obrazy z dreva

hračky z dreva

montessori hračky

dekoratívne predmety do domácnosti 

Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

 

Spoločnosť KODL s.r.o., pri svojej novej výrobnej činnosti vytvára jedinečné výrobky, pretože každý výrobok bude opracovávaný ručne. Jednotliví zamestnanci si zvolia kus dreva, na ktorý si nakreslia tvar zvieratka a postupným opracovávaním (pílením, brúsením a vyrezávaním) dosiahnu finálny produkt.